STAROSTA:  Zsolt Kulcsár

   

A törvény és a  Szlovák Köztársaság alkotmánya által a község polgármestere testesíti meg a község legmagasabb  végrehajtó testületét. A község polgármesterét a község polgárai választják 4 évre, egyetemes, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással. A polgármester nem az önkormányzat alkalmazottja, de egyes követeléseit úgy értékelik, mintha az önkormányzat alkalmazottja lenne. A polgármester funkciója monokratikus. A polgármester a képviselőtestület tagja, de őt nem a testület választja. Külön és független státusszal rendelkezik, amely a törvényből következik.

 

A polgármester

• összehívja és lebonyolítja képvislelőtestület üléseit, és aláírja határozataikat,

• általános adminisztrációt végez,

• képviseli az önkormányzatot állami szervek, jogi személyek és természetes személyek felé,

• dönt a közigazgatás minden olyan ügyében, amelyek nem a törvény vagy a képvisleőtestület hatáskörébe tartoznak.

 

 
Elérhetőségek:
                        Tel: +421 56 6394243                            
                        Mobil: 0908 355 114  
                        E-mail: starosta@vojka.eu                    
                                                                            
                              

      Alpolgármester

       Ing. Ján Kajla
 

       Elérhetőség:         Mobil: 0905 766 336