Povinne zverejnené informácie

 
 

Obec povinne zverejňuje informácie na svojej webovej stránke www.vojka.eu  a na úradnej tabuli obce, ktorá je umietnená v priestore pred kultúrnym domom oproti obecnému úradu. 

Výnimku tvoria zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré si môžete pozrieť na stránke, alebo kliknutím na príslušnú ikonu

 
ZMLUVY                         
 
 OBJEDNÁVKY   
 
FAKTÚRY