Vítame Vás na našej webovej stránke!

         Köszöntjük a honlapunkon!

Aktuality

TESZTELÉS 13. KÖRE - 13. KOLO TESTOVANIA

Tesztelés helyszíne: Községháza, Véke

Tesztelés időpontja: 24.04.2021 (szombat), reggel 8:00 és este 17:00 között (ebédszünet: 12:00 – 13:00)

A falu lakosait reggel 8:00 és délután 15:00 között fogják letesztelni.

A nem vékei lakosok délután 15:00 és 17:00 között jöhetnek a tesztelésre.

A tesztelés minden 10 éven felüli polgár számára önkéntes, azonban a 65. életévüket betöltött polgároknak nem kötelező.

A tesztelésre a személyi igazolványt szükséges hozni. A mintavételi helyre belépni csak szájmaszkban lehet.

 

Miesto testovania: Obecný úrad Vojka, Vojka

Čas testovania: 24.04.2021 (sobota), ráno od 8:00 do 17:00 (obed: od 12:00 do 13:00)

Testovanie občanov,  ktorí majú trvalý pobyt v obci Vojka bude prebiehať od 8:00 hodiny ráno do 15:00 hodiny.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Vojka, budú testované v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov, avšak pre občanov nad 65 rokov nie je povinné.

Na testovanie je potrebné priniesť občiansky preukaz. Vstup na odberové miesto je povolený len rúškom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Vojka - r. 2020

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

 

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj vo Vojke

 

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 056/639 42 43 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

 

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Obecný úrad Vojka.

 

 

               V súvislosti s elektronickým sčítaním obyvateľov (ďalej len "ESO") si Vám Štatistický Úrad Slovenskej republiky (ďalej len "ŠÚ SR") dovoľuje oznámiť nasledujúce skutočnosti:

               Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15.02.2021 do 31.03.2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01.04. a 31.10.2021, pričom budú obce bližšie informované. Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.

               Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Call centrum bude aktívne až od 15.02.2021.

 

               Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021):

                              https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

               Otázky a odpovede k SODB 2021:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3
  3. https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

 

 

Népszámlálás, házak és lakások 2021

 

 

Már 2021. február 15-én Vékén is megkezdődik a népszámlálás

 

2021. február 15. és március 31. között kerül sor a szlovákiai népszámlálásra. A lakosoknak  hat hetük lesz arra, hogy kitöltsék a népszámlálási űrlapot, mely a népszámlálások történetében először  teljes egészében elektronikus úton történik majd.

A népszámlálási űrlap kitöltése a Szlovák Köztársaság valamennyi lakosa számára kötelező lesz. A népszámlálás szempontjából mindenki lakosnak számít, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel, vagy pedig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az az Európai uniós polgár, akinek a szokásos tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van, a népszámlálás szempontjából szintén lakosnak számít.

A kiskorú, valamint nem cselekvőképes lakosok helyett a népszámlálási űrlapot ezen  személyek törvényes képviselője, gyámja tölti ki.

A lakosok által a népszámlálási űrlapon megadott valamennyi adatnak a népszámlálás döntő pillanatára kell vonatkoznia, ez pedig a 2020. december 31-e és 2021. január 1-je közötti éjfél.

Bővebb információkat a www.scitanie.sk, vagy a www.nepszamlalas.sk oldalon olvashatnak.

A népszámlálással kapcsolatos további kérdéseiket feltehetik a Vékei Községi Hivatal munkatársainak személyesen vagy telefonon is. Telefonszám: 056/63 942 43

 

Előre is köszönjük minden lakosnak az együttműködést.

Vékei Községi Hivatal.

 

 

Az elektronikus népszámlálás (a továbbiakban: ESO) kapcsán a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala (a továbbiakban: "SO SR") tájékoztatni kívánja Önt a következő tényekről:

A népszámlálási törvény módosítása a lakosság elektronikus önszámlálását hajtja végre 2021.02.15-2021.03.31 közötti időszakban (támogatott népszámlálás nélkül). A támogatott népszámlálásra 2021.04.01. és 2021.10.31. között kerül sor,  amikor  az önkormányzatokat részletesebben tájékoztatják. Az önszámlálás a támogatott népszámláláskor nem lehetséges.

A lakosság elektronikus önszámlálása során Call Center lesz elérhető a 02/20 92 49 19 telefonszámon. Az Infoline módszertani és információs támogatást nyújt a lakosság számára. A Call Center 2021.02.15-től működik.

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK a SODB 2021-hez):

                              https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

               Kérdések és válaszok a SODB 2021-re vonatkozóan:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3
  3. https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

 

Értesítés

 

Véke Község Hivatala értesíti a polgárokat, hogy a községi hivatal a Szlovákiában érvényes járványügyi intézkedésekkel összhangban hétfőtől, 2021. január 4-től csak korlátozott üzemmódban működik. Kérjük a lakosokat, hogy részesítsék előnyben a telefonos vagy az elektronikus ügyintézést. Telefonszámaink: 056 63 942 43, 0910 394 243. E-mail címünk: administrator@vojka.eu

 

Minden elengedhetetlen ügy intézésénél vegyék figyelembe új nyitvatartásunkat:

Hétfő:             8:00 – 11:00

Kedd:              nincs ügyfélfogadás

Szerda:           8:00 – 11:00

Csütörtök:      nincs ügyfélfogadás

Péntek:           8:00 – 11:00

 

Oznámenie

 

Obecný úrad Vojka oznamuje občanom, že v zmysle opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 Obecný úrad od pondelka , 4. januára 2021 až do odvolania bude fungovať len v obmedzenom režime. Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu kontaktovali radšej telefonicky na telefónne 

číslo 056 63 942 43, 0910 394 243 alebo e-mailom: administrator@vojka.eu

 

Úradné hodiny pre vybavovanie nevyhnutných  úkonov:

Pondelok:       8:00 – 11:00

Utorok:           nestránkový deň

Streda:           8:00 – 11:00

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:           8:00 – 11:00

 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu, okliesnenia stromov


  

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

KSK logoAko dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 povinne zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Do tohto strategického dokumentu je možné nahliadnuť v elektronickej podobe priamo v tomto ozname alebo v tlačenej forme na Obecnom úrade Vojke počas stránkových hodín. 

Záverečné stanovisko - OÚ Košice ŽP (1).pdf - zverejnené dňa 29.06.2020

       

 

https://bratislavskykraj.sk/vieme-prvi-stat-prijal-tvrde-opatrenia-proti-koronavirusu/

 

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

 

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.  

  

 

                

                

 

 

  

 

                     

    

Zverejnené dňa 20.02.2018

"Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka

 

Výzva na predloženie ponuky

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Zmluva o dielo

 Projektová dokumentácia 

 

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

  Úradné hodiny

                                  

 Pondelok: 8:00-12:30-13:00-16:00

 
Utorok:      8:00-12:30-13:00-16:00
 
Streda:      8:00-12:30-13:00-17:00

Štvrtok:     Nestránkový deň
 
Piatok:      8:00- 13:00
 

Dni obce

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Ples - Borkóstoló

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>