Slobodný prístup k informáciám

 
 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečujeme ich šírenie na všetkých druhoch nosičov.

Informácie o povinnej osobe:

  1. Názov a sídlo
  2. Forma hospodárenia
  3. Dátum zriadenia
  4. Predmet činnosti
  5. Štatutárny orgán
  6. Vecné a finančné vymedzenie majetku

nájdete ich klknutín na tento odkaz

Ak chcete požiadať o informácie, môžete tak urobiť:

  • osobne,
  • telefónom,
  • faxom,
  • e-mailom

Adresu, telefónne čísla, e-mailové adresy nájdete v Kontaktoch

pôsob, a postup ako požiadať o informácie, doporučené tlačivá a iné informácie nájdete v časti Ako žiadať o informácie

Nájdete tu atktiež povinne zverejňované Zmluvy, Faktúry a Objednávky, ktoré nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz.