Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

KSK logoAko dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 povinne zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Do tohto strategického dokumentu je možné nahliadnuť v elektronickej podobe priamo v tomto ozname alebo v tlačenej forme na Obecnom úrade Vojke počas stránkových hodín. 

Záverečné stanovisko - OÚ Košice ŽP.pdf - zverejnené dňa 29.06.2020

 

Úradná tabuľa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené 27.02.2019