Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

INFORMÁCIE o vyhlásení volieb nájdete v priloženom súbore pod textom. 

Starosta obce Vojka, určil pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23.3.2024 (6.4.2024):

                      - 1 volebná okrsok

- volebná miestnosť sa nachádza v kultúrnom dome Vojka č. 26/59

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024:

                     administrator@vojka.eu

                          vojka@vojka.eu

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024:

 

                      administrator@vojka.eu

                          vojka@vojka.eu

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

KSK logoAko dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 povinne zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Do tohto strategického dokumentu je možné nahliadnuť v elektronickej podobe priamo v tomto ozname alebo v tlačenej forme na Obecnom úrade Vojke počas stránkových hodín. 

Záverečné stanovisko - OÚ Košice ŽP.pdf - zverejnené dňa 29.06.2020

 

Úradná tabuľa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené 27.02.2019