Vítame Vás na našej webovej stránke!

         Köszöntjük a honlapunkon!

Aktuality

Tisztelt Polgárok!

 

Értesítjük önöket, hogy ma 9:00 órától a helyi őrzővédő szolgálat munkásai kiosztják a falunapi frissítő jegyeket.

Mivel az átvételt alá kell írni, kérjük Önöket, hogy legalább egy személy a családból tartózkodjon otthon.

Mivel az ez évi programok elmaradtak a Covid-19 világjárvány miatt, a helyi önkormányzat úgy határozott, hogy emeltük a jegyek árat

2€-ról 5€-ra! Ezzel köszönve meg a becsületes adófizető állampolgárok elkötelezettségét a község felé!

A jegyek levásárolhatók a helyi üzletekben.

 

 

 

 

Vážený občania!

 

Oznamujeme Vám že dnes od 9:00 hodine, Miestna Poriadková Služba bude roznášať lístky na občerstvenie.

Prosíme Vás, aby aspoň jeden člen rodiny sa zdržiaval doma, lebo treba podpísať prijímanie lístkov.

Tým pádom že ročné programy sa neuskutočnilikvôli pandémiu Covid-19, miestne zastupiteľstvo sa rozhodol tak, že zo sumy 2€ sa zvýši suma na 5€ na každý jeden člen z rodiny.

Tak sa chceme poďakovať ohľaduplným občanom, ktorý každý rok plnia svoje povinnosti ohľadom platenia svojich daní.

S lístkami môžete nakupovať miestnych obchodoch.

 

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:

(Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.)

RÚŠKA

Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY

Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.

Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA

Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19

Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov

V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou

Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel

Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Minister zdravotníctva Marek Krajčí SR: „Slovensko sa vydáva cestou Českej republiky, kde denne pribúdajú tisícky infikovaných na COVID-19. S našimi susedmi máme veľmi podobný vývoj krivky chorobnosti, z časového hľadiska sme za nimi približne dva týždne. V tejto chvíli musíme prijať razantnejšie opatrenia, aby sme krivku chorobnosti sploštili. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najmenej ťažkých priebehov ochorenia a hospitalizácii.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Opatrenia sme sprísnili v činnostiach, ktoré nie sú pre náš každodenný život nevyhnutné, no v súčasnej situácii ich možno považovať za rizikové z pohľadu šírenia COVID-19. Aktuálna, zhoršujúca sa epidemiologická situácia si vyžaduje proaktívne a nie reaktívne kroky. Aby sme znížili riziko šírenia nového koronavírusu, potrebujeme znížiť mobilitu a stretávanie sa ľudí, čo navrhovanými prísnejšími opatreniami dokážeme zabezpečiť.“

Na opatreniach sa v súčasnosti pracuje a budú zverejnené po ich sfinalizovaní, najneskôr v stredu 14.10.2020. Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.

Vypracoval: Referát komunikačný ÚVZ SR

 

A hét végén előbb a járványügyi bizottság fogalmazott meg javaslatokat szigorító intézkedésekre, melyek révén szeretnék meggátolni a koronavírus-járvány további terjedését, majd az intézkedéseket jóváhagyta a központi válságstáb.

Ennek értelmében a középiskolák már a mai naptól (2020. október 12.) áttérnek a távoktatási formára, október 15-től pedig a következő intézkedések lépnek érvénybe:

  • a szabadban is kötelező lesz a szájmaszk viselete
  • tilos lesz tömegrendezvényt tartani
  • tilos lesz a hat főn felüli gyülekezés
  • az éttermek csak elvitelre adhatnak ételt, illetve csak a kültéri ételfogyasztás lesz engedélyezett
  • zárva lesznek a fitneszközpontok, wellness központok, uszodák, szaunák és aquaparkok
  • a bevásárlóközpontokban egy emberre 15 négyzetméternyi helynek kell jutnia
  • a 65 év felettiek bevásárlási ideje délelőtt 9 órától 11 óráig fog tartani, ez az élelmiszerboltokra és drogériákra egyaránt érvényes lesz.

(TASR/parameter)

 

 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

KSK logoAko dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 povinne zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Do tohto strategického dokumentu je možné nahliadnuť v elektronickej podobe priamo v tomto ozname alebo v tlačenej forme na Obecnom úrade Vojke počas stránkových hodín. 

Záverečné stanovisko - OÚ Košice ŽP (1).pdf - zverejnené dňa 29.06.2020

       

 

https://bratislavskykraj.sk/vieme-prvi-stat-prijal-tvrde-opatrenia-proti-koronavirusu/

 

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

 

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.  

  

 

                

                

 

 

  

 

                     

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zverejnené dňa 20.02.2018

"Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka

 

Výzva na predloženie ponuky

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Zmluva o dielo

 Projektová dokumentácia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

  Úradné hodiny

                                  

 Pondelok: 8:00-12:30-13:00-16:00

 
Utorok:      8:00-12:30-13:00-16:00
 
Streda:      8:00-12:30-13:00-17:00

Štvrtok:     Nestránkový deň
 
Piatok:      8:00- 13:00
 

Dni obce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ples - Borkóstoló

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>