Vítame Vás na našej webovej stránke!

         Köszöntjük a honlapunkon!

Aktuality

                 

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

INFORMÁCIE o vyhlásení volieb nájdete v priloženom súbore pod textom. 

Starosta obce Vojka, určil pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23.3.2024 (6.4.2024):

                      - 1 volebná okrsok

- volebná miestnosť sa nachádza v kultúrnom dome Vojka č. 26/59

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024:

                     administrator@vojka.eu

                          vojka@vojka.eu

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024:

 

                      administrator@vojka.eu

                          vojka@vojka.eu

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Uznesenie č. 29-2023 zo dňa 01.06.2023

 
 

Uznesenie č. 30-2023 zo dňa 01.06.2023

 
 

Štatistický výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Vojka - r. 2022

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu, okliesnenia stromov


  

       

 

 

  

 

                     

    

Zverejnené dňa 20.02.2018

"Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka

 

Výzva na predloženie ponuky

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Zmluva o dielo

 Projektová dokumentácia 

 

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

  Úradné hodiny

                                  

 Pondelok: 8:00-12:30-13:00-16:00

 
Utorok:      8:00-12:30-13:00-16:00
 
Streda:      8:00-12:30-13:00-17:00

Štvrtok:     Nestránkový deň
 
Piatok:      8:00- 13:00
 

Dni obce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ples - Borkóstoló

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>