Kontakty

 

Adresa:

              

                           Obecný  úrad  Vojka  

                           Hlavná  84/26

                           076 83  Vojka

 

 

Telefón OcÚ:   056/63 942 43 ,  0910 394 243

E-mail:              vojka@vojka.eu

 
 
 

Mobil starosta:   0908 355 114

E-mail:                 starosta@vojka.eu

 
 

                   

 

Fotogaléria: Kontakty