Kontakty

 

Adresa:

              

                           Obecný  úrad  Vojka  

                           Hlavná  84/26

                           076 83  Vojka

 

 

Telefón OcÚ:   + 421 56 6394243  

E-mail:              vojka@post.sk

 
 
 

Mobil starosta:  + 421 908 355 114

E-mail:               

 
 

                   

 

Fotogaléria: Kontakty