Spojené voľby 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SOBOTA, 29. OKTÓBER

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  – 29.10.2022

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGYEI VÁLASZTÁSOK – 2022. október 29 (szombat)

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 07:00 hod. do 20:00 hod..

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môžete stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

Vyhlásenie spojených volieb 

 
 
 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva.pdf

Informácie pre voliča