Spojené voľby 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SOBOTA, 29. OKTÓBER

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  – 29.10.2022

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGYEI VÁLASZTÁSOK – 2022. október 29 (szombat)

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 07:00 hod. do 20:00 hod..

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môžete stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

Vyhlásenie spojených volieb 

 
 
 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK pdľa volebných obvodov.pdf

Informácie pre voliča

 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vojka 2022

Kandidáti na starostu obce Vojka:

1. Zsolt Kulcsár, SZÖVETSÉG|ALIANCIA        137 hlasov - ZVOLENÝ

2. Ladislav Reško, SMER - sociálna demokracia    44 hlasov

 

Zvolení kandidáti za poslancov Obecného zastupiteľstva obce Vojka:

1. Zoltán Balog, SZÖVETSÉG|ALIANCIA              105 hlasov

2. Attila Bók, SZÖVETSÉG|ALIANCIA                   100 hlasov

3. Dávid Balog, nezávislý kandidát                             100 hlasov

4. Alexander Szabó, Ing., SZÖVETSÉG|ALIANCIA 98 hlasov

5. Gábor Némethi, Ing., nezávislí kandidát                 97 hlasov

 

 

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022