Spojené voľby 2022

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022o vyhlásení volieb do rogánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov
 
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb