Organizačná štruktúra

 
 
 

          Riaditeľka:         Erika  Šiposová

          Učiteľka:            Bianka Somjuová

 

         NÁZOV ŠKOLY:       Materská škola  -  Óvoda

 

         SÍDLO ŠKOLY:         Hlavná  19,  076 83 Vojka

 

         JAZYK:                  maďarský

 

        POČET  ŽIAKOV:       20

 

 

         Vedúca školskej jedálne:   Gréta Toroniová

         Kuchárka:    

         Upratovačka:   Andrea Bóková