COVID-19 koronavírus

 
                              
 
 
 
                               MV SR - usmernenie.pdf          Regionálny úrad - Opatrenia.pdf
 
                               Úrad práce - opatrenia.pdf        Úrad VZ - Odôvodnenie.pdf
 
                               Verejná vyhláška.pdf                 Verejná vyhláška.pdf
 
                                            Usmernenie hlavného hygienika SR.pdf