2019

 
 
Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo vojke konaného dňa 28.12.2018
 
Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  vo Vojke konaného dňa 28.01.2019
 
Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  vo Vojke konaného dňa 21.02.2019
 
Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  vo Vojke konaného dňa 01.04.2019
 
Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojke konaného dňa 27.06.2019
 
Zápisnica z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojke konaného dňa 08.08.2019
 
Zápisnica z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  vo Vojke konaného dňa 04.09.2019
 
Zápisnica z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  vo Vojke konaného dňa 13.09.2019