2019

 
 

Január

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20181587 Febra Paleta 03.12.2018 13.12.2018     129,95
20181586 Febra Rozvoz tovaru 03.12.2018 13.12.2018       28,90
20181222 Belax Materiál 01.10.2018 11.10.2018     994,43
20181221 Febra Rozvoz tovaru 01.10.2018 11.10.2018       23,00
180564 Belax Tovar 20.12.2018 03.01.2019     185,42
8223616963 T-Com Služba 22.12.2018 07.01.2019       27,98
20181700 Febra Materiál 28.12.2018 07.01.2019   2594,63
20181699 Febra  Rozvoz tovaru 28.12.2018 07.01.2019       23,40
12032018 Združenie obcí pre sep.zber Služba 31.12.2018 14.01.2019       87,47
19600032 Verlag dashhofer Služba 02.01.2019 16.01.2019     250,20
3100720131 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019       20,00
3100720132 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019         8,10
2019014 Tibor Szerdahelyi za zistenie poruchy  17.01.2019 17.01.2019       88,92
8224079858 T-Com Služba 01.01.2018 18.01.2019       56,16
   7293753996    Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019     157,03
7294511848 Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019       94,18
20180123 EKO SVIP Stavebné práce MŠ 23.11.2018 23.01.2019 22426,06
31180083 REMKO Sirník Služba 04.01.2019 24.01.2019       79,62
2018015 Tibor Szerdahelyi za OBP, PO 10.01.2019 24.01.2019     234,00
2280001813 Vých.energ. Preplatok 09.01.2019 25.01.2019     351,43
8696831479 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019       17,00
8696831656 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019     448,00
20190001 OZ Mladý Kráľ. Chlmec vyprac. ŽoNfP-kult.fest. 14.01.2019 28.01.2019     100,00
8225657506 T-Com Služba 22.01.2019 06.02.2019       27,98
0340307420 Orange Služba 21.01.2019 06.02.2019       54,61
7901010875 Up Slovensko za stravné lístky 31.01.2019 07.02.2019   1055,27
1900380 SLOVGRAM odmeny výk.umelcom
a výrobcom
18.01.2019 08.02.2019       38,40
2191102145 SOZA za autorskú odmenu 24.01.2019 08.02.2019       14,28
20191 Szepesi
ELGAZ
za opr.plyn.kotla 29.01.2019 12.02.2019       60,00
20190004 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb MOPS 29.01.2019 12.02.2019     100,00
20190003 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb
MOPS
29.01.2019 12.02.2019     100,00
180943 Secomp za toner
tovar
11.12.2019 21.12.2019       76,50
 
 

Február 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2019006 Anna Oláhová výkon stav.dozoru MŠ 28.01.2019 30.01.2019   1500,00
0022019 Patres Group za práce na stavbe MŠ 28.01.2019 04.02.2019 10665,20
71357080 Komensky s.r.o. adm.popl.
Škôlka Komensy Plus
22.01.2019 05.02.2019         9,00
142019 Tibor Farkaš obrusy 05.02.2019 05.02.2019     200,00
190062 Secomp za tonery 30.01.2019 06.02.2019     187,90
190064 Secomp Mzdy,dopr.a inš 30.01.2019 06.02.2019       81,77
0012019 Firma elzam zámočnícke práce MŠ 31.01.2019 07.02.2019  11340,00
2019001 Fridrich Kosztyu Avatrans za preprava piesku 31.01.2019 14.02.2019       28,80
2019007 Anna Oláhová za výkon stav.dozoru MŠ 30.01.2019 14.02.2019   1500,00
8706536243 SPP Služba 01.02.2019 15.02.2019       17,00
8706536419 SPP Služba 01.02.2019 15.02.2019     448,00
7466847253 Vých.energ. Služba 01.02.2019 15.02.2019     594,00
7466847254 Vých.energ. Služba 01.02.2019 15.02.2019     103,00
2019034 Pomo za kanc.potreby 04.02.2019 18.02.2019       42,92
8226111060 T-Com zmluvné pokuty 01.02.2019 18.02.2019     164,09
2019033 Pomo za kanc.potreby 04.02.2019 18.02.2019       71,81
190148 Secomp s.r.o. za PC s príslušenstvom 12.02.2019 19.02.2019     660,50
724513798 Vých.energ. Služba 08.02.2019 22.02.2019     117,77
7292331105 Vých.energ. Služba 08.02.2019 22.02.2019     155,78
2302019 Profesionálny register s.r.o. Rekl.služ.
balík
28.02.2019 28.02.2019     200,00
19600921 Verlag Dashofer za Online knižnice 18.02.2019 04.03.2019     247,80
1192201429 Ševt a.s. za Osvedčenie MŠ 18.02.2019 04.03.2019         6,23
 
 
 

Marec 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
190169 Secomp za hlásenie DÚ 15.02.2019 22.02.2019     58,80
7901018876 UP Slovensko za stravné lístky 28.02.2019 02.03.2019   813,40
0340307420 Orange Služba 21.02.2019 09.03.2019     42,55
8227700809 T-Com Služba 22.02.2019 11.03.2019     32,70
20190006 Občanske združenie Mladyý KCH za služby manažmentu MOPS 25.02.2019 11.03.2019   100,00
20190007 Občanske združenie Mladyý KCH za vyracovanie žiadosti Kult.dom 25.02.2019 11.03.2019   100,00
2019007 Fridrich Kosztyu - AVIATRANS za prepravu riečného šrkopiesku 27.02.2019 13.03.2019     14,40
1951012 Zemplínska plavebná spoločnosť za štrkopiesok 13.02.2019 13.03.2019     73,14
20190008 Občanske združenie Mladyý KCH za vypracovanie žiadosti MOPS 28.02.2019 14.03.2019   300,00
2019035 Aseko - Alena Suchá za sprac.štát.výkazy r.2018 28.02.2019 14.03.2019     60,00
2 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 01.03.2019 15.03.2019   194,25
8696884372 SPP Služba 01.03.2019 15.03.2019     17,00
8696884548 SPP Služba 01.03.2019 15.03.2019   448,00
20190005 Comax za kanc.potreby 05.03.2019 19.03.2019   317,24
20190011 Comax za kanc.potreby 06.03.2019 20.03.2019     83,00
1192201845 ŠEVT a.s. za tlačiva pre MŠ 06.03.2019 20.03.2019     49,02
190248 Secomp za celoročná údržba ek.agendy 28.02.2019 21.03.2019   252,98
000129/2019 Databanka firiem s.r.o. za reklam.a mark.služby 22.03.2019 22.03.2019   240,00
7293758118 Vých.energ. Služba 11.03.2019 25.03.2019   121,33
2557/19 Fúra s.r.o. za vývoz KO 28.02.2019 26.03.2019   351,84
070319 Borostyán stravy na voľby 20.03.2019 29.03.2019     86,00
7901027489 Up Slovensko za stravné lístky 27.03.2019 03.04.2019 1033,28
0340307420 Orange Služba 21.03.2019 06.04.2019     42,55
8800332143 Rozhlas a televízia  Služba 07.02.2019     224,16
           
           

 

 

Apríl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180081 EKO SVIP Rek. MŠ 30.09.2018 30.11.2018 20096,40
1951055 Zemplínska plavebná spoločnosť za štrk,štrkopiesok 29.03.2019 12.04.2019     136,56
200319 Borostyán za stravy - Voľby prezidenta II.kolo 01.04.2019 12.04.2019       86,00
2124969529 VVS Služba 25.03.2019 12.04.2019     266,17
2019013 Fridrich Kosztyu - AVIATRANS preprava štrkopiesku 29.03.2019 12.04.2019       28,80
2019099 Szerdahelyi TIWEL za OBP,PO 30.03.2019 13.04.2019     234,00
8696910013 SPP Služba 01.04.2019 15.04.2019       17,00
8696910189 SPP Služba 01.04.2019 15.04.2019     448,00
5 ZŠ s MŠ s VJM za stravovanie v ŠJ 03.04.2019 17.04.2019     297,15
190411 Secomp za tonery pre MŠ 11.04.2019 18.04.2019       50,89
0022019 Firma ELZAM za montáž žalúzie MŠ 12.04.2019 19.04.2019     487,00
7292511595 Vých.energ. Služba 08.04.2019 23.04.2019     108,95
7294046985 Vých.energ. Služba 07.04.2019 23.04.2019     128,15
20190166 Kájel s.r.o. za opravu kosačiek 15.04.2019 25.04.2019     425,70
503/2019 Register obchodných spoločností za reklamé služby 26.04.2019 26.04.2019     240,00
7901037229 UP Slovensko za stravné lístky 30.04.2019 07.05.2019     732,77
 
 

Máj

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180081 EKO SVIP za stavebné práce MŠ 30.09.2019 30.11.2018 20096,40
190339 BRISTON s.r.o. Tovar 23.04.2019 03.05.2019       50,00
0340307420 Orange Služba 21.04.2019 07.05.2019       56,35
7901037229 UP Slovensko za stravné lístky 30.04.2019 07.05.2019     732,77
20190012 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby MOPS 30.04.2019 14.05.2019     100,00
1901354 Ján Nagy Tovar 24.05.2019 28.05.2019     299,45
19053 Lorincz Juraj za materiál 10.05.2019 15.05.2019       29,50
7293224725 Vých.energ. Služba 10.05.2019 24.05.2019       91,34
7293760080 Vých.energ. Služba 10.05.2019 24.05.2019       97,00
201907450 Duel-Press za noviny Új Szó 04.06.2019 05.06.2019       98,45
0340307420 Orange Služba 21.05.2019 06.06.2019       50,65
20190256 Kájel s.r.o. za opravu kosačiek 28.05.2019 07.06.2019     194,30
7901045146 UP Slovensko za stravné lístky 31.05.2019 07.06.2019     923,34
1951107 Zemplínska plavebná spoločnosť za piesok 30.04.2019 14.05.2019       32,40
8696936263 SPP Služba 01.05.2019 15.05.2019       17,00
8696936436 SPP Služba 01.05.2019 15.05.2019     448,00
2280001813 Vých.energ. Služba  01.05.2019 15.05.2019     594,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.05.2019 15.05.2019     103,00
7 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 02.05.2019 16.05.2019     237,30
4307/19 Fúra s.r.o. za odvoz KO 30.04.2019 17.05.2019     307,44
 

Jún

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
 892019  M.F.S. spol. s.r.o. za občerstvenie na Deň dôchodcov 27.05.2019 03.06.2019   351,10
9 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 04.06.2019 14.06.2019   250,95
2290178761 Vých.energ. Služba - pokuta 03.06.2019 15.06.2019       5,00
2290117705 Vých.energ Služba - pokuta 03.06.2019 15.06.2019       5,00
8190180529 SPP Služba 01.06.2019 17.06.2019   448,00
  8190180358   SPP Služba 01.06.2019 17.06.2019     17,00
1380132472 O2 Slovakia Služba
modrý internet
07.06.2019 20.06.2019       1,57
643719 Fúra s.r.o. za vývoz smetia 31.05.2019 20.06.2019   342,92
2019210448 DITA za čistenie kobercov 10.06.2019 24.06.2019   324,70
 89963160  Poradca s.r.o. za balíček zákon o odpadoch 04.06.2019 25.06.2019     15,70
7293124997 Vých.energ. Služba 11.06.2019 25.06.2019     94,57
7294119101 Vých.energ. Služba 11.06.2019 25.06.2019     69,85
 20190020  Comax za kanc.potreby 30.05.2019 30.06.2019   141,31
7901054167 UP Slovensko za stravné lístky 26.06.2019 03.07.2019   959,99
           


 

Júl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20190111 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.02.2019 11.02.2019 1526,63
219012 NOVOGAS za prevedenie plynofikácie 11.02.2019 11.02.2019   580,50
219013 NOVOGAS za revízia a tlak.skúška MŠ 11.02.2019 11.02.2019   100,00
  20190110   Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 01.02.2019 11.02.2019     34,01
20190250 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.03.2019 11.03.2019   704,47
20190394 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.04.2019 11.04.2019     82,67
20190550 Febra s.r.o. za dalžbu MŠ 02.05.2019 12.05.2019   528,97
2019171 Tibor Szerdahelyi TiWEL za odstránenie závad MŠ 27.05.2019 10.06.2019   756,48
 20190014  OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmenta MOPS 12.06.2019 26.06.2019   100,00
1020190055 Veterinárius s.r.o. postrek proti komárom 20.06.2019 27.06.2019   600,00
 2019628  Štim Robert za prenájom atrakcií na Deň detí 29.06.2019 01.07.2019  1000,00
  20190163   Zoltrans s.r.o. preprava piesku 19.06.2019 03.07.2019   226,80
 682019  AUDIT-LD za audit 31.05.2019 04.07.2019   300,00
0340307420 Orange Služba 23.06.2019 07.07.2019     50,65
20190015 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmenta MOPS 24.06.2019 08.07.2019   100,00
892019 AUDIT-LD za audit 25.06.2019 10.07.2019   300,00
 2125313955  VVS Služba 21.06.2019 11.07.2019   290,22
11 ZŠ s MŠ s VJM za stravovanie MŠ 28.06.2019 12.07.2019   223,65
8706667603 SPP Služba  01.07.2019 15.07.2019     17,00
8706667773 SPP Služba 01.07.2019 15.07.2019   448,00
190609 Secomp s.r.o. demontáž, montáž inter.tab. 10.07.2019 17.07.2019   160,55
22001995 Nomiland s.r.o. Predeľovacia stena MŠ 04.07.2019 18.07.2019   302,50
20190387 Kájel s.r.o. motorový krovinorez  09.07.2019 19.07.2019 1138,00
20190388 Kájel s.r.o. za náhr. diely 09.07.2019 19.07.2019   147,20
3552019 Online zbierka firiem s.r.o. za reklamné služby  08.07.2019 20.07.2019   246,00
1410196621 O2 Slovakia Služba 08.07.2019 22.07.2019     20,00
8113/19 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 30.06.2019 22.07.2019   338,76
20190116 LIPA PRO zabezpečenie Energ.certifikát 08.07.2019 22.07.2019   320,00
2019106 TÖDOP
Török Ján
dodanie hasiacich prístr. 09.07.2019 23.07.2019     99,00
  7292423937   Vých.energ. Služba 10.07.2019 24.07.2019     66,29
7293810670 Vých.energ. Služba 10.07.2019 24.07.2019     86,14
7901062805 UP Slovensko za stravné lístky 23.07.2019 30.07.2019   821,54
 
 

August

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
  Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 02.05.2019 12.05.2019     24,50
3008004076 SAD za prepravu osob do Gesztely HU 13.07.2019 27.07.2019   285,00
191523 Medzibodrožie
FBR s.r.o.
Tovar - mäsové výrobky Kult.fest. 26.07.2019 02.08.2019   567,23
190628 Secomp s.r.o. Tovar - za toner 22.07.2019 05.08.2019   458,10
172019131 Pyrotechnics activities s.r.o. za ohňostroj 27.07.2019 05.08.2019   400,00
5519744248 Orange Služba 23.07.2019 06.08.2019     50,65
1192207030 ŠEVT a.s. za tlačiva pre MŠ 24.07.2019 07.08.2019     33,12
060719 Borostyán s.r.o. za občerstvenie na Kult.festval 30.07.2019 09.08.2019   785,00
2019247 TIWEL za oprava vonkaj.osvetlenia 27.07.2019 10.08.2019     42,36
20191003 Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 01.08.2019 11.08.2019     12,50
7429453131 Vých.energ. Služba 01.08.2019 15.08.2019   594,00
8697012856 SPP Služba 01.08.2019 15.08.2019     17,00
7429453132 Vých.energ. Služba 01.08.2019 15.08.2019   103,00
190628 BRISTON s.r.o. Tovar-čistiace potreby 07.08.2019 17.08.2019     61,00
1310195915 O2 Slovakia Služba 07.08.2019 21.08.2019     20,00
7293765812 Vých.energ. Služba 08.08.2019 22.08.2019     50,45
7293612218 Vých.energ. Služba 08.08.2019 22.08.2019     63,60
 
 

September

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           

 

 

Október

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           

 

 

November

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 
 
 

December

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €