2019

 
 

Január

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20181587 Febra Paleta 03.12.2018 13.12.2018     129,95
20181586 Febra Rozvoz tovaru 03.12.2018 13.12.2018       28,90
20181222 Belax Materiál 01.10.2018 11.10.2018     994,43
20181221 Febra Rozvoz tovaru 01.10.2018 11.10.2018       23,00
180564 Belax Tovar 20.12.2018 03.01.2019     185,42
8223616963 T-Com Služba 22.12.2018 07.01.2019       27,98
20181700 Febra Materiál 28.12.2018 07.01.2019   2594,63
20181699 Febra  Rozvoz tovaru 28.12.2018 07.01.2019       23,40
12032018 Združenie obcí pre sep.zber Služba 31.12.2018 14.01.2019       87,47
19600032 Verlag dashhofer Služba 02.01.2019 16.01.2019     250,20
3100720131 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019       20,00
3100720132 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019         8,10
2019014 Tibor Szerdahelyi za zistenie poruchy  17.01.2019 17.01.2019       88,92
8224079858 T-Com Služba 01.01.2018 18.01.2019       56,16
   7293753996    Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019     157,03
7294511848 Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019       94,18
20180123 EKO SVIP Stavebné práce MŠ 23.11.2018 23.01.2019 22426,06
31180083 REMKO Sirník Služba 04.01.2019 24.01.2019       79,62
2018015 Tibor Szerdahelyi za OBP, PO 10.01.2019 24.01.2019     234,00
2280001813 Vých.energ. Preplatok 09.01.2019 25.01.2019     351,43
8696831479 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019       17,00
8696831656 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019     448,00
20190001 OZ Mladý Kráľ. Chlmec vyprac. ŽoNfP-kult.fest. 14.01.2019 28.01.2019     100,00
8225657506 T-Com Služba 22.01.2019 06.02.2019       27,98
0340307420 Orange Služba 21.01.2019 06.02.2019       54,61
7901010875 Up Slovensko za stravné lístky 31.01.2019 07.02.2019   1055,27
1900380 SLOVGRAM odmeny výk.umelcom
a výrobcom
18.01.2019 08.02.2019       38,40
2191102145 SOZA za autorskú odmenu 24.01.2019 08.02.2019       14,28
20191 Szepesi
ELGAZ
za opr.plyn.kotla 29.01.2019 12.02.2019       60,00
20190004 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb MOPS 29.01.2019 12.02.2019     100,00
20190003 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb
MOPS
29.01.2019 12.02.2019     100,00
180943 Secomp za toner
tovar
11.12.2019 21.12.2019       76,50
 
 

Február 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
0022019 Patres Group za práce na stavbe MŠ 28.01.2019 04.02.2019 10665,20
71357080 Komensky s.r.o. adm.popl.
Škôlka Komensy Plus
22.01.2019 05.02.2019         9,00
142019 Tibor Farkaš obrusy 05.02.2019 05.02.2019     200,00
190062 Secomp za tonery 30.01.2019 06.02.2019     187,90
190064 Secomp Mzdy,dopr.a inš 30.01.2019 06.02.2019       81,77
0012019 Firma elzam zámočnícke práce MŠ 31.01.2019 07.02.2019  11340,00
2019001 Fridrich Kosztyu Avatrans za preprava piesku 31.01.2019 14.02.2019       28,80
2019007 Anna Oláhová za výkon stav.dozoru MŠ 30.01.2019 14.02.2019   1500,00
8706536243 SPP Služba 01.02.2019 15.02.2019       17,00
8706536419 SPP Služba 01.02.2019 15.02.2019     448,00
7466847253 Vých.energ. Služba 01.02.2019 15.02.2019     594,00
7466847254 Vých.energ. Služba 01.02.2019 15.02.2019     103,00
2019034 Pomo za kanc.potreby 04.02.2019 18.02.2019       42,92
8226111060 T-Com zmluvné pokuty 01.02.2019 18.02.2019     164,09
2019033 Pomo za kanc.potreby 04.02.2019 18.02.2019       71,81
190148 Secomp s.r.o. za PC s príslušenstvom 12.02.2019 19.02.2019     660,50
724513798 Vých.energ. Služba 08.02.2019 22.02.2019     117,77
7292331105 Vých.energ. Služba 08.02.2019 22.02.2019     155,78
 1762019  Profesionálny register s.r.o. Rekl.služ.
balík
28.02.2019 28.02.2019     200,00
 19600921  Verlag Dashofer za Online knižnice 18.02.2019 04.03.2019     247,80
1192201429 Ševt a.s. za Osvedčenie MŠ 18.02.2019 04.03.2019         6,23
 
 
 

Marec 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
190169 Secomp za hlásenie DÚ 15.02.2019 22.02.2019     58,80
7901018876 UP Slovensko za stravné lístky 28.02.2019 02.03.2019   813,40
0340307420 Orange Služba 21.02.2019 09.03.2019     42,55
8227700809 T-Com Služba 22.02.2019 11.03.2019     32,70
20190006 Občanske združenie Mladyý KCH za služby manažmentu MOPS 25.02.2019 11.03.2019   100,00
20190007 Občanske združenie Mladyý KCH za vyracovanie žiadosti Kult.dom 25.02.2019 11.03.2019   100,00
2019007 Fridrich Kosztyu - AVIATRANS za prepravu riečného šrkopiesku 27.02.2019 13.03.2019     14,40
1951012 Zemplínska plavebná spoločnosť za štrkopiesok 13.02.2019 13.03.2019     73,14
20190008 Občanske združenie Mladyý KCH za vypracovanie žiadosti MOPS 28.02.2019 14.03.2019   300,00
2019035 Aseko - Alena Suchá za sprac.štát.výkazy r.2018 28.02.2019 14.03.2019     60,00
2 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 01.03.2019 15.03.2019   194,25
8696884372 SPP Služba 01.03.2019 15.03.2019     17,00
8696884548 SPP Služba 01.03.2019 15.03.2019   448,00
20190005 Comax za kanc.potreby 05.03.2019 19.03.2019   317,24
20190011 Comax za kanc.potreby 06.03.2019 20.03.2019     83,00
1192201845 ŠEVT a.s. za tlačiva pre MŠ 06.03.2019 20.03.2019     49,02
190248 Secomp za celoročná údržba ek.agendy 28.02.2019 21.03.2019   252,98
000129/2019 Databanka firiem s.r.o. za reklam.a mark.služby 22.03.2019 22.03.2019   240,00
7293758118 Vých.energ. Služba 11.03.2019 25.03.2019   121,33
2557/19 Fúra s.r.o. za vývoz KO 28.02.2019 26.03.2019   351,84
070319 Borostyán stravy na voľby 20.03.2019 29.03.2019     86,00
7901027489 Up Slovensko za stravné lístky 27.03.2019 03.04.2019 1033,28
0340307420 Orange Služba 21.03.2019 06.04.2019     42,55
8800332143 Rozhlas a televízia  Služba 07.02.2019     224,16
           
           

 

 

Apríl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
1951055 Zemplínska plavebná spoločnosť za štrk,štrkopiesok 29.03.2019 12.04.2019     136,56
200319 Borostyán za stravy - Voľby prezidenta II.kolo 01.04.2019 12.04.2019       86,00
2124969529 VVS Služba 25.03.2019 12.04.2019     266,17
2019013 Fridrich Kosztyu - AVIATRANS preprava štrkopiesku 29.03.2019 12.04.2019       28,80
2019099 Szerdahelyi TIWEL za OBP,PO 30.03.2019 13.04.2019     234,00
8696910013 SPP Služba 01.04.2019 15.04.2019       17,00
8696910189 SPP Služba 01.04.2019 15.04.2019     448,00
5 ZŠ s MŠ s VJM za stravovanie v ŠJ 03.04.2019 17.04.2019     297,15
190411 Secomp za tonery pre MŠ 11.04.2019 18.04.2019       50,89
0022019 Firma ELZAM za montáž žalúzie MŠ 12.04.2019 19.04.2019     487,00
7292511595 Vých.energ. Služba 08.04.2019 23.04.2019     108,95
7294046985 Vých.energ. Služba 07.04.2019 23.04.2019     128,15
20190166 Kájel s.r.o. za opravu kosačiek 15.04.2019 25.04.2019     425,70
 0003142019   Register obchodných spoločností za reklamé služby 26.04.2019 26.04.2019     240,00
,
 
 

Máj

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180081 EKO SVIP za stavebné práce MŠ 30.09.2019 30.11.2018 20096,40
190339 BRISTON s.r.o. Tovar 23.04.2019 03.05.2019       50,00
 0340307420  Orange Služba 21.04.2019 07.05.2019       56,35
7901037229 UP Slovensko za stravné lístky 30.04.2019 07.05.2019     732,77
20190012 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby MOPS 30.04.2019 14.05.2019     100,00
 1901354  Ján Nagy Tovar 24.05.2019 28.05.2019     299,45
19053 Lorincz Juraj za materiál 10.05.2019 15.05.2019       29,50
7293224725 Vých.energ. Služba 10.05.2019 24.05.2019       91,34
7293760080  Vých.energ. Služba 10.05.2019 24.05.2019       97,00
 90209822  Duel-Press za noviny Új Szó 04.06.2019 05.06.2019       98,45
0340307420 Orange Služba 21.05.2019 06.06.2019       50,65
20190256 Kájel s.r.o. za opravu kosačiek 28.05.2019 07.06.2019     194,30
020519
 
Borostyán stravy na voľby 27.05.2019 07.06.2019     109,00
7901045146 UP Slovensko za stravné lístky 31.05.2019 07.06.2019     923,34
1951107 Zemplínska plavebná spoločnosť za piesok 30.04.2019 14.05.2019       32,40
8696936263 SPP Služba 01.05.2019 15.05.2019       17,00
8696936436 SPP Služba 01.05.2019 15.05.2019     448,00
2280001813 Vých.energ. Služba  01.05.2019 15.05.2019     594,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.05.2019 15.05.2019     103,00
7 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 02.05.2019 16.05.2019     237,30
4307/19 Fúra s.r.o. za odvoz KO 30.04.2019 17.05.2019     307,44
 

Jún

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
 892019  M.F.S. spol. s.r.o. za občerstvenie na Deň dôchodcov 27.05.2019 03.06.2019   351,10
9 ZŠ s MŠ s VJM za dodané obedy pre detí MŠ 04.06.2019 14.06.2019   250,95
2290178761 Vých.energ. Služba - pokuta 03.06.2019 15.06.2019       5,00
2290117705 Vých.energ Služba - pokuta 03.06.2019 15.06.2019       5,00
8190180529 SPP Služba 01.06.2019 17.06.2019   448,00
  8190180358   SPP Služba 01.06.2019 17.06.2019     17,00
1380132472 O2 Slovakia Služba
modrý internet
07.06.2019 20.06.2019       1,57
643719 Fúra s.r.o. za vývoz smetia 31.05.2019 20.06.2019   342,92
2019210448 DITA za čistenie kobercov 10.06.2019 24.06.2019   324,70
 89963160  Poradca s.r.o. za balíček zákon o odpadoch 04.06.2019 25.06.2019     15,70
7293124997 Vých.energ. Služba 11.06.2019 25.06.2019     94,57
7294119101 Vých.energ. Služba 11.06.2019 25.06.2019     69,85
 20190020  Comax za kanc.potreby 30.05.2019 30.06.2019   141,31
7901054167 UP Slovensko za stravné lístky 26.06.2019 03.07.2019   959,99
           


 

Júl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20190111 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.02.2019 11.02.2019 1526,63
219012 NOVOGAS za prevedenie plynofikácie 11.02.2019 11.02.2019   580,50
219013 NOVOGAS za revízia a tlak.skúška MŠ 11.02.2019 11.02.2019   100,00
  20190110   Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 01.02.2019 11.02.2019     34,01
20190250 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.03.2019 11.03.2019   704,47
20190394 Febra s.r.o. za materiál MŠ 01.04.2019 11.04.2019     82,67
20190550 Febra s.r.o. za dalžbu MŠ 02.05.2019 12.05.2019   528,97
2019171 Tibor Szerdahelyi TiWEL za odstránenie závad MŠ 27.05.2019 10.06.2019   756,48
 20190014  OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmenta MOPS 12.06.2019 26.06.2019   100,00
1020190055 Veterinárius s.r.o. postrek proti komárom 20.06.2019 27.06.2019   600,00
 2019628  Štim Robert za prenájom atrakcií na Deň detí 29.06.2019 01.07.2019  1000,00
  20190163   Zoltrans s.r.o. preprava piesku 19.06.2019 03.07.2019   226,80
 682019  AUDIT-LD za audit 31.05.2019 04.07.2019   300,00
0340307420 Orange Služba 23.06.2019 07.07.2019     50,65
20190015 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmenta MOPS 24.06.2019 08.07.2019   100,00
892019 AUDIT-LD za audit 25.06.2019 10.07.2019   300,00
 2125313955  VVS Služba 21.06.2019 11.07.2019   290,22
11 ZŠ s MŠ s VJM za stravovanie MŠ 28.06.2019 12.07.2019   223,65
8706667603 SPP Služba  01.07.2019 15.07.2019     17,00
8706667773 SPP Služba 01.07.2019 15.07.2019   448,00
190609 Secomp s.r.o. demontáž, montáž inter.tab. 10.07.2019 17.07.2019   160,55
22001995 Nomiland s.r.o. Predeľovacia stena MŠ 04.07.2019 18.07.2019   302,50
20190387 Kájel s.r.o. motorový krovinorez  09.07.2019 19.07.2019 1138,00
20190388 Kájel s.r.o. za náhr. diely 09.07.2019 19.07.2019   147,20
3552019 Online zbierka firiem s.r.o. za reklamné služby  08.07.2019 20.07.2019   246,00
1410196621 O2 Slovakia Služba 08.07.2019 22.07.2019     20,00
8113/19 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 30.06.2019 22.07.2019   338,76
20190116 LIPA PRO zabezpečenie Energ.certifikát 08.07.2019 22.07.2019   320,00
2019106 TÖDOP
Török Ján
dodanie hasiacich prístr. 09.07.2019 23.07.2019     99,00
  7292423937   Vých.energ. Služba 10.07.2019 24.07.2019     66,29
7293810670 Vých.energ. Služba 10.07.2019 24.07.2019     86,14
7901062805 UP Slovensko za stravné lístky 23.07.2019 30.07.2019   821,54
 
 

August

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20190549 Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 02.05.2019 12.05.2019     24,50
3008004076 SAD za prepravu osob do Gesztely HU 13.07.2019 27.07.2019   285,00
191523 Medzibodrožie
FBR s.r.o.
Tovar - mäsové výrobky Kult.fest. 26.07.2019 02.08.2019   567,23
190628 Secomp s.r.o. Tovar - za toner 22.07.2019 05.08.2019   458,10
172019131 Pyrotechnics activities s.r.o. za ohňostroj 27.07.2019 05.08.2019   400,00
5519744248 Orange Služba 23.07.2019 06.08.2019     50,65
1192207030 ŠEVT a.s. za tlačiva pre MŠ 24.07.2019 07.08.2019     33,12
060719 Borostyán s.r.o. za občerstvenie na Kult.festval 30.07.2019 09.08.2019   785,00
2019247 TIWEL za oprava vonkaj.osvetlenia 27.07.2019 10.08.2019     42,36
20191003 Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 01.08.2019 11.08.2019     12,50
7429453131 Vých.energ. Služba 01.08.2019 15.08.2019   594,00
8697013025 SPP Služba 01.08.2019 15.08.2019   448,00
8697012856 SPP Služba 01.08.2019 15.08.2019     17,00
7429453132 Vých.energ. Služba 01.08.2019 15.08.2019   103,00
190628 BRISTON s.r.o. Tovar-čistiace potreby 07.08.2019 17.08.2019     61,00
1310195915 O2 Slovakia Služba 07.08.2019 21.08.2019     20,00
 7293765812  Vých.energ. Služba 08.08.2019 22.08.2019     50,45
7293612218 Vých.energ. Služba 08.08.2019 22.08.2019     63,60
 
 

September

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180141 EKO SVIP s.r.o. rekonštr. MŠ 10.01.2019 10.03.2019 95714,59
19066 Lelespress za uverejnenie články v Régió 28.06.2019 12.07.2019     480,00
2019219 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
za činnosť OBP a PO 30.06.2019 14.07.2019     234,00
  1900754   EKOTEC s.r.o. za kontrolu bezp.detského ihriska 02.07.2019 16.07.2019     153,00
 190616  Secomp s.r.o. za adapter, inštal.kataster 15.07.2019 29.07.2019     141,80
0042019 Firma ELZAM výroba a montáž INOX stolíka MŠ 25.07.2019 01.08.2019     408,00
20190198 ZOLTRANS preprava štrku 18.07.2019 01.08.2019     162,60
20191004 Febra s.r.o. za stav.materiál na opr.pomníka 01.08.2019 11.08.2019     717,13
2019247 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
oprava vonkajšieho osvetlenia 30.07.2019 13.08.2019       42,36
19072 Flash Company za vyhotovenie pečiatok 05.08.2019 19.08.2019       63,00
9375/19 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 31.07.2019 20.08.2019     507,96
19087 Lelespress za uverejnenie články v Régió 09.08.2019 23.08.2019     480,00
  20190016   OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služny manažmentu MOPS 15.08.2019 29.08.2019     200,00
  20190025   Comax za kanc.potreby MŠ 14.08.2019 31.08.2019       29,48
20190024 Comax za kanc.potreby 14.08.2019 31.08.2019     293,99
0340307420 Orange Služba 21.08.2019 06.09.2019       50,65
7901074522 UP Slovensko za starvné lístky 04.09.2019 11.09.2019     821,54
8638965928 SPP Služba 01.09.2019 16.09.2019       17,00
8638966097 SPP Služba 01.09.2019 16.09.2019     448,00
10726/19 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 31.08.2019 18.09.2019     346,92
 1380224719  O2 Slovakia Služba 06.09.2019 20.09.2019       20,00
2019295 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
zriadenie bleskozvodu MŠ 07.09.2019 21.09.2019     268,96
2019293 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
zapojenie tepel.spotr. 07.09.2019 21.09.2019     243,24
19110 Lőrincz Juraj EXTRA za hyg.potr.a iné materiály 17.09.2019 22.09.2019     380,43
190166 BEBOP s.r.o. za výrobu tabúľ MŠ 09.09.2019 23.09.2019       60,00
2290178761 Vých.energ. Služba 09.09.2019 23.09.2019       41,84
2290117705 Vých.energ. Služba 09.09.2019 30.09.2019       68,82
119099179 UP Slovensko za stravné lístky 01.10.2019 01.10.2019   1004,78
0340307420 Orange Služba 21.09.2019 07.10.2019       50,65
2125566263 VVS Služba 19.09.2019 07.10.2019     117,06
20190124 Regionálne
vzdelávacie
centrum
za materiál zo seminára 24.09.2019 08.10.2019       10,00
612019 Marián Kalinič - Top Kov za výrobu a montáž pož.rebríka 25.09.2019 09.10.2019     224,40

 

 

Október

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2019032 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
za činnosť technika PO 31.01.2019 14.02.2019   615,12
20190556 Kájel s.r.o. za materiál 27.09.2019 07.10.2019   180,90
20191248 Febra s.r.o. za rozvoz tovaru 30.09.2019 10.10.2019     16,50
20191249 Febra s.r.o. za materiál 30.09.2019 10.10.2019   355,92
2019022 KORAL za taniere,príbory 26.09.2019 10.10.2019   828,51
2019044 UNIMIX za mäso pre ŠJ 30.09.2019 14.10.2019     91,15
20190289 Zoltrans za štrk 30.09.2019 14.10.2019   101,22
20190033 Aviatrans za preprava drveneho kameniva a štrku 30.09.2019 14.10.2019     73,44
8697064771 SPP Služba 01.10.2019 15.10.2019     17,00
8697064940 SPP Služba 01.10.2019 15.10.2019   448,00
1981100005 MAR AND PAT s.r.o. za pelety svetle A1 Din + 16.10.2019 19.10.2019   720,00
1202919 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 30.09.2019 21.10.2019   348,20
1360215116 O2 Slovakia Služba 07.10.2019 21.10.2019     20,00
2290178761 Vých.energ. Služba 08.10.2019 22.10.2019     42,97
2290117705 Vých.energ. Služba 08.10.2019 22.10.2019     95,54
2019365 Tibor Szerdahelyi za zriadenie bleskozvodu MŠ 12.10.2019 26.10.2019   268,96
119111171 UP Slovensko za stravné lístky 04.11.2019 04.11.2019   451,54

 

 

November

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2019010 VEQER s.r.o. za vypracovanie projektu chodník 05.09.2019 09.09.2019 6480,00
2019270 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
za zriadenie bleskovodu MŠ 31.08.2019 14.09.2019 2281,20
0072019 Firma ELZAM výroba police a oddelovací panel ŠJ 27.09.2019 04.10.2019   396,00
20190020 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmentu MOPS 27.09.2019 11.10.2019   250,00
2019362 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
zriadenie elektr. zariad. a napojenia RMS1 12.10.2019 12.10.2019 2204,27
1951296 Zemplínska plavebná spoločnosť za štrk,štrkopiesok 30.09.2019 14.10.2019   407,96
20190298 Zoltrans  za piesok, štrk 07.10.2019 21.10.2019   238,44
19095 Flash Company za vyhotovenie pečiatok 16.10.2019 30.10.2019     34,00
20190035 Comax za školské potreby MŠ 15.10.2019 31.10.2019     49,80
1273319 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 21.10.2019 04.11.2019     90,00
2019094 JUDr.Dušan  Szabó za právne služby 22.10.2019 05.11.2019   102,22
 0340307420 Orange Služba 21.10.2019 06.11.2019     50,65
20190005 XENON PLUS s.r.o. za vypr.žiad.o NFP proj. chodník 23.10.2019 06.11.2019 1000,00
9004001953 DUEL-PRESS. s.r.o. za Új Szó 29.10.2019 12.11.2019   103,10
2019050 UNIMIX za mäso pre ŠJ 30.10.2019 13.11.2019     76,70
20191442 Febra s.r.o. za stav. materiál 4.11.2019 14.11.2019   101,36
8697090402 SPP Služba 01.11.2019 15.11.2019     17,00
8697090570 SPP Služba 01.11.2019 15.11.2019   448,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.11.2019 15.11.2019   103,00
19141 Lőrincz Juraj EXTRA za materiál 13.11.2019 18.11.2019   200,51
20190022 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmentu MOPS 05.11.2019 19.11.2019   250,00
1348319 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 31.10.2019 21.11.2019   346,76
2210153515 VVS Služba 01.11.2019 21.11.2019     32,06
1540341249 O2 Slovakia Služba 07.11.2019 21.11.2019     20,00
2290178761 Vých.energ. Služba 08.11.2019 22.11.2019     52,73
2290117705 Vých.energ. Služba 08.11.2019 22.11.2019   119,86
20190023 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmentu MOPS 13.11.2019 27.11.2019   250,00
1903348024 Webnode za doménu 29.11.2019 29.11.2019     28,45
7901098966 UP Slovesnko za stravné lístky 28.11.2019 05.12.2019   642,37
20190672 Kájel s.r.o. motorová píla, pilník 25.11.2019 05.12.2019   240,20
 
 
 

December

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20190019 FISKO s..r.o. za kam.záznamník,
kam.switch
02.12.2019 08.12.2019   170,90
1191200002 UMP s.r.o. informačná brožúra w9 02.12.2019 09.12.2019     88,00
24214011 INPROST s.r.o. za Obecné noviny 2020 09.12.2019 09.12.2019     93,60
20191579 Febra s.r.o. za materiál 02.12.2019 12.12.2019   182,24
190925 Secomp za tonery 06.12.2019 13.12.2019   117,30
  2019155   Tödop  kontrola has.prístrojov 29.11.2019 13.12.2019    67,50
8697117667 SPP Služba 01.12.2019 16.12.2019     17,00
8697117833 SPP Služba 01.12.2019 16.12.2019   450,00
2019286 Stanislava Kollárová dámske odevy pre členov MOPS 03.12.2019 17.12.2019   820,80
1487919 Fúra s.r.o. za vývoz TKO 30.11.2019 19.12.2019   346,92
1400317959 O2 Slovakia Služba 06.12.2019 20.12.2019     20,00
2290117705 Vých.energ. Služba 06..12.2019 20.12.2019   129,83
2290178761 Vých.energ. Služba 06.12.2019 20.12.2019     51,74
7901105889 UP Slovensko za stravné lístky 18.12.2019 25.12.2019   565,00
2019059 UNIMIX za mäso pre ŠJ 11.12.2019 25.12.2019     20,16
20190025 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za služby manažmentu MOPS 13.12.2019 27.12.2019   250,00
2019058 UNIMIX za mäso pre ŠJ 29.12.2019 12.01.2020     62,63