2019

 
 

Január

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20181587 Febra Paleta 03.12.2018 13.12.2018     129,95
20181586 Febra Rozvoz tovaru 03.12.2018 13.12.2018       28,90
20181222 Belax Materiál 01.10.2018 11.10.2018     994,43
20181221 Febra Rozvoz tovaru 01.10.2018 11.10.2018       23,00
180564 Belax Tovar 20.12.2018 03.01.2019     185,42
8223616963 T-Com Služba 22.12.2018 07.01.2019       27,98
20181700 Febra Materiál 28.12.2018 07.01.2019   2594,63
20181699 Febra  Rozvoz tovaru 28.12.2018 07.01.2019       23,40
12032018 Združenie obcí pre sep.zber Služba 31.12.2018 14.01.2019       87,47
19600032 Verlag dashhofer Služba 02.01.2019 16.01.2019     250,20
3100720131 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019       20,00
3100720132 Vých.energ. Služba 02.01.2019 16.01.2019         8,10
2019014 Tibor Szerdahelyi za zistenie poruchy  17.01.2019 17.01.2019       88,92
8224079858 T-Com Služba 01.01.2018 18.01.2019       56,16
   7293753996    Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019     157,03
7294511848 Vých.energ. Služba 07.01.2019 21.01.2019       94,18
20180123 EKO SVIP Stavebné práce MŠ 23.11.2018 23.01.2019 22426,06
31180083 REMKO Sirník Služba 04.01.2019 24.01.2019       79,62
2018015 Tibor Szerdahelyi za OBP, PO 10.01.2019 24.01.2019     234,00
2280001813 Vých.energ. Preplatok 09.01.2019 25.01.2019     351,43
8696831479 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019       17,00
8696831656 SPP Služba 11.01.2019 25.01.2019     448,00
20190001 OZ Mladý Kráľ. Chlmec vyprac. ŽoNfP-kult.fest. 14.01.2019 28.01.2019     100,00
8225657506 T-Com Služba 22.01.2019 06.02.2019       27,98
0340307420 Orange Služba 21.01.2019 06.02.2019       54,61
7901010875 Up Slovensko za stravné lístky 31.01.2019 07.02.2019   1055,27
1900380 SLOVGRAM odmeny výk.umelcom
a výrobcom
18.01.2019 08.02.2019       38,40
2191102145 SOZA za autorskú odmenu 24.01.2019 08.02.2019       14,28
20191 Szepesi
ELGAZ
za opr.plyn.kotla 29.01.2019 12.02.2019       60,00
20190004 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb MOPS 29.01.2019 12.02.2019     100,00
20190003 OZ Mladý Kráľ.Chlmec za poskyt.služieb
MOPS
29.01.2019 12.02.2019     100,00
180943 Secomp za toner
tovar
11.12.2019 21.12.2019       76,50
 
 

Február 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 
 
 

Marec 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
           

 

 

Apríl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 
 

Máj

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 

Jún

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           


 

Júl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
          6
           
           
 
 

August

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 
 

September

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           

 

 

Október

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           

 

 

November

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
           
           
           
 
 
 

December

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €