2020

 
 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
201841 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2018 25.07.2018 10.08.2018     24,00
201936 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2019 06.05.2019 20.05.2019     24,00
20192753 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 25.11.2019 08.12.2019       5,02
20192754 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 25.11.2019 08.12.2019       3,98
20192990 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 09.12.2019 22.12.2019       1,82
20192989 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 09.12.2019 22.12.2019       1,88
20190042 Comax za kanc.potreby 20.12.2019 03.01.2020   335,47
03403074203 Orange Služba 21.12.2019 07.01.2020     50,65
20191682 Febra s.r.o. za materiál OcÚ 30.12.2019 09.01.2020     68,06
27252019 Prima Banka popl.za vedenie účtu 18.12.2019 18.01.2020     46,19
1590331883 O2 Slovakia Služba 31.12.2019 20.01.2020     20,00
7293131576 Vých.energ. Služba 08.01.2020 22.01.2020   166,38
7292340101 Vých.energ. Služba 08.01.2020 22.01.2020     51,08
1637619 Fúra s.r.o. Služba 31.12.2019 23.01.2020   343,88
8648745434 SPP Služba 10.01.2020 24.01.2020     25,00
8648745594 SPP Služba 10.01.2020 24.01.2020   313,00
20200032 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 13.01.2020 26.01.2020       1,36
20200031 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 13.01.2020 26.01.2020       1,24
7220279645 Vých.energ. Služba
vyúčt. za 2019
13.01.2020 27.01.2020   673,97
7220279646 Vých.energ. Služba MŠ
vyúčt. za 2019
13.01.2020 27.01.2020   298,85
8412240894 SPP Služba MŠ
vyúčt. za 2019
14.01.2020 28.01.2020       2,14
120012751 Up Slovensko za stravné lístky 29.01.2020 29.01.2020   776,75
20190053 Comax za kanc.potreby 27.12.2019 31.01.2020     69,88
20200002 GEOALEX GP na zameranie MŠ 20.01.2020 03.02.2020   350,00
20200003 GEOALEX GP na určenie vlastn.práva pozemku 20.01.2020 03.02.2020   350,00
5920002693 Poradca s.r.o. za verejná správa 29.01.2020 05.02.2020     90,00
03403074201 Orange Služba 21.01.2020 06.02.2020     50,65
20200271 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 27.01.2020 09.02.2020       1,88
20200272 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 27.01.2020 09.02.2020       1,92
20200001 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 27.01.2020 10.02.2020   250,00
20200004 OZ Mladý Kráľ. Chlmec vypracovanie žiadosti o dotáciu KSK 27.01.2020 10.02.2020   100,00
20200048 Kájel s.r.o. za náhradne diely 31.01.2020 10.02.2020     87,10
2201101936 SOZA za autorská odmena za licenciu 27.01.2020 11.02.2020     14,28
20200005 Unimix za mäso ŠJ 29.01.2020 12.02.2020     66,67
71357080 Komensky s.r.o. za ročnú odmenu za prístup.balíčka MŠ 29.01.2020 12.02.2020       9,00
 202006172  Eset s.r.o. za Internet Security 29.01.2020 12.02.2020     95,88
20200092 Febra s.r.o. za prac. náradie 03.02.2020 13.02.2020     44,38
 20200010  Zoltrans za prepravu štrku 31.01.2020 14.02.2020   132,60
20403198 B2B Partner za kanc.nábytok 11.02.2020 14.02.2020 2840,70
200117 Secomp za inštal.mzdy 06.02.2020 16.02.2020     71,72
8687495190 SPP Služba 01.02.2020 17.02.2020   313,00
8687495031 SPP Služba 01.02.2020 17.02.2020     24,00
7492331890 Vých.energ. Služba 01.02.2020 17.02.2020   185,00
7492331889 Vých.energ. Služba 01.02.2020 17.02.2020   797,00
1743419 Fúra s.r.o. Služba 31.12.2019 17.02.2020       9,60
200131 Secomp za tonery 11.02.2020 18.02.2020   446,20
114020 Fúra s.r.o. Služba 31.01.2020 20.02.2020   510,84
1450350481 O2 Slovakia Služba 06.02.2020 20.02.2020     20,00
7292710656 Vých.energ. Služba 07.02.2020 21.02.2020   168,66
7293564385 Vých.energ. Služba 07.02.2020 21.02.2020     64,12
20200509 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 10.02.2020 23.02.2020       1,24
20200510 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 10.02.2020 23.02.2020       1,36
201932 TIWEL za výkon PO a peventívara obce 10.02.2020 24.02.2020   464,10
880332143 Rozhlas a televízia Služba 05.02.2020 28.02.2020   224,46
20200665 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 17.02.2020 01.03.2020       1,36
20200664 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 17.02.2020 01.03.2020       1,24
120024458 Up Slovensko za stravné lístky 03.03.2020 03.03.2020   699,38
20200093 Kájel s.r.o. za materiál 27.02.2020 08.03.2020     45,20
5552393058 Orange Služba 21.02.2020 08.03.2020     51,95
080220 Borostyán za občerstvenie Voľby do NR SR 29.02.2020 10.03.2020   139,20
 20200209  Febra s.r.o. za materiál 02.03.2020 12.03.2020     85,45
20200007 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 27.02.2020 12.03.2020   250,00
20200176 RVC Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 28.02.2020 13.03.2020     36,90
 20200010  Unimix za mäso ŠJ 28.02.2020 13.03.2020     49,41
2020069 Aseko - Ing. Alena Suchá za vyprac.štat.výkazu a KO r. 2019 28.02.2020 13.03.2020     60,00
200188 Secomp za toner 28.02.2020 15.03.2020   145,31
 8697210318  SPP Služba 01.03.2020 16.03.2020     21,00
8697210472 SPP Služba 01.03.2020 16.03.2020   313,00
229420 Fúra s.r.o. Služba 29.02.2020 18.03.2020   344,04
7293420416 Vých.energ. Služba 06.03.2020 20.03.2020     56,30
20019 Flash Company vyhotovenie pečiatok 06.03.2020 20.03.2020   144,00
1400389648 O2 Slovakia Služba 05.03.2020 20.03.2020     20,00
7292431931 Vých.energ. Služba 06.03.2020 20.03.2020   133,04
20200014 Unimix za mäso ŠJ 09.03.2020 23.03.2020     39,53
9000350793 SPP Služba-vytýčenie 10.03.2020 24.03.2020   524,92
120032438 Up Slovensko za stravné lístky 31.03.2020 30.03.2020 1004,78
200283 Secomp s.r.o. celoročná údržba IFOSOFT 23.03.2020 30.03.2020   282,68
20034 Lorincz Juraj za materiál 26.03.2020 31.03.2020   285,91
00029 Emilia KT s.r.o. rúška 400 ks 24.03.2020 31.03.2020   800,00
20200015 Comax za kanc.potreby 11.03.2020 31.03.2020   284,24
20200009 Comax za kanc.potreby 11.03.2020 31.03.2020     85,10
20200002 Comax školské potreby 11.03.2020 31.03.2020     49,80
20200009 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 19.03.2020 02.04.2020   250,00
2020/080 Aseko - Ing.Alena Suchá za spracovanie žiadosti o prísp.z Env.fondu 23.03.2020 06.04.2020   180,00
0340307420 Orange Služba 21.03.2020 06.04.2020     50,65
20200055 Zoltrans za piesok, štrk 26.03.2020 09.04.2020   177,00
200057 AK Gazdičová a Jonáš Služba 15.04.2020 15.04.2020   332,32
8648842618 SPP Služba 01.04.2020 15.04.2020     17,00
8648842773 SPP Služba 01.04.2020 15.04.2020   313,00
 2004203  Slovgram odmeny za verejný prenos 26.03.2020 16.04.2020     38,40
3474/20 Fúra s.r.o. Služba 31.03.2020 20.04.2020   354,12
2500075398 VVS Služba 01.04.2020 20.04.2020   158,74
2290117705 Vých.energ. Služba 07.04.2020 21.04.2020   118,80
7294328623 Vých.energ. Služba 07.04.2020 21.04.2020     56,48
151038748 O2 Slovakia Služba 06.04.2020 22.04.2020     30,00
20200082 Lekáreň Ficaria za dezinf.potreby 01.04.2020 01.05.2020   113,72
2019116 TIWEL za oprava vonk.osvetlenia 19.04.2020 03.05.2020     74,50
120044394 Up Slovensko za stravné lístky 06.05.2020 05.05.2020   658,66
0340307420 Orange Služba 21.04.2020 08.05.2020     50,65
20200192 Kájel s.r.o. za materiál 30.04.2020 10.05.2020   138,70
420620 Fúra s.r.o. Služba 28.04.2020 12.05.2020     90,00
0004040497 Duel-Press preplatné za Új Szó II.polrok 30.04.2020 14.05.2020   103,10
20200490 Febra s.r.o. vypož.náradie
búracie kladivo
04.05.2020 14.05.2020     40,00
20200482 Febra s.r.o. za materiál 04.05.2020 14.05.2020     74,45
2019133 TIWEL za požiarna ochrana 04/2020 30.04.2020 14.05.2020   234,00
8697272080 SPP Služba 01.05.2020 15.05.2020   313,00
8697271926 SPP Služba 01.05.2020 15.05.2020     17,00
7479485882 Vých.energ. Služba 01.05.2020 15.05.2020   797,00
7479485883 Vých.energ. Služba 01.05.2020 15.05.2020   185,00
2020107 Partners BS Služba 06.05.2020 20.05.2020   380,00
4912/20 Fúra s.r.o. Služba 30.04.2020 20.05.2020   352,68
20057 L - Press za Régió 2020 06.05.2020 20.05.2020   252,00
2020046 Nadácia pro Media za preplatné za Magyar 7 05.05.2020 20.05.2020     38,00
1580426722 O2 Slovakia Služba 06.05.2020 21.05.2020     30,00
20200010 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 07.05.2020 21.05.2020   250,00
7292524674 Vých.energ. Služba 11.05.2020 25.05.2020     95,57
7292219808 Vých.energ. Služba 11.05.2020 25.05.2020     53,48
20003 GEO WORK za terenné úpravy 19.05.2020 25.05.2020   756,00
202038 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2020 15.05.2020 29.05.2020     24,00
 2003293721  Webnode za predlženie služby  28.05.2020 29.05.2020   316,75
7001040614 UP Slovensko za stravné lístky 27.05.2020 03.06.2020   638,30