2018

 
 
 
 
Číslo uznesenia Dátum Predmet
     
1/2018 26.01.2018 Program zasadnutia
2/2018 26.01.2018 Overovateľov zápisnice
3/2018 26.01.2018 Kontrola uznesenie
4/2018 26.01.2018 Návrh rozpočet 2018
5/2018 26.01.2018 Rezervný fond MŠ
6/2018 26.01.2018 Inventarizácia majetku
7/2018 26.01.2018 Kamerový záznam
8/2018 14.02.2018 Overovateľov zápisnice
9/2018 14.02.2018 Program zasadnutia
10/2018 14.02.2018 Volebná komisia
11/2018 14.02.2018 Voľby hl. kontrolóra
12/2018 14.02.2018 Vykonávanie funkcie hl. kontrolóra
13/2018 12.05.2018 Overovateľov zápisnice
14/2018 12.05.2018 Program zasadnutia
15/2018 12.05.2018 Kontrola uznesenie
16/2018 12.05.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra
17/2018 12.05.2018 Kulturný program 2018
18/2018 12.05.2018 Žiadosť-Medzibodrožie
19/2018 12.05.2018 Odkúpenie pozemku
20/2018 12.05.2018 Žiadosť-Mária Abaháziová
21/2018 12.05.2018 Žiadosť-Lukoová Denisa
23/2018 23.07.2018 Program zasadnutia
24/2018 23.07.2018 Rod.dom č. 120
25/2018 23.07.2018  
26/2018 03.08.2018 Overovateľov zápisnice
27/2018 03.08.2018 Program zasadnutia
28/2018 03.08.2018 Kontrola uznesenie
29/2018 03.08.2018 Návrh VZN č 1/2018
30/2018 03.08.2018 Návrh VZN č 2/2018
31/2018 03.08.2018 Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Vojka
32/2018 03.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí
33/2018 03.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí
34/2018 03.08.2018 Správa hl.kontrolóra
35-2018 03.08.2018 Prevedenie zisteného rozdielu
36-2018 03.08.2018 Zásady odmeňovanie poslancov
37/2018 03.08.2018 Plat starostu obce
38/2018 03.08.2018 Zrušenie Uznesenie č.18/2018
39/2018 03.08.2018 Zrušenie Uznesenie č.24/2018
40/2018 03.08.2018 Zrušenie Uznesenie č.25/2018
41/2018 31.10.2018 Overovateľov zápisnice
42/2018 31.10.2018 Program zasadnutia
43/2018 31.10.2018 Kontrola uznesenie
44/2018 31.10.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na II.polr.2018
45/2018 31.10.2018 Návrh nájomná zmluva - SAXAGRO
46/2018 31.10.2018 Návrh nájomná zmluva - Ladislav Batta
47/2018 31.10.2018 Žiadosť o prenájme poľn.pôdy - Peter Battyányi
48/2018 31.10.2018 Obchodná činnosť - Alexandra Baloghová
1/2018 05.12.2018 Overovateľov zápisnice
2/2018 05.12.2018 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
3/2018 05.12.2018 Komisiu na ochranu ver.záujmu
4/2018 05.12.2018 Platový pomer
5/2018 28.12.2018 Overovateľov zápisnice
6/2018 28.12.2018 Program zasadnutia
7/2018 28.12.2018 Auditorská správa r. 2017 a satnovisko hl.kontrolóra k návrhu záver.účtu r .2017
8/2018 28.12.2018 Záverečný účet r. 2017
9/2018 28.12.2018 Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu na I.úpravu rozpočtu r. 2018
10/2018 28.12.2018 Návrh na I.úpravy rozpočtu r. 2018
11/2018 28.12.2018 Vedení zasadnutie
 
12/2018 28.12.2018 Zastupovanie starostu